ford second hand in Abucay, Central Luzon for sale

may prangkesa na po ito.paalis lang pa canada ang boung pamilya kaya binibnta na